Zapraszamy obywateli Ukrainy na zajęcia nauki języka polskiego

Wpis opublikowano:
Plakat dotyczący nauki języka polskiego