Świetlica wiejska mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Lokal wyposażona z zapleczem kuchennym, klimatyzowany.

Większość zajęć, grupowych oraz indywidualnych organizowanych przez GOK odbywają się w tej świetlicy od poniedziałku do piątku.

Dwa razy w tygodniu (środa i sobota) zbiera się tu Gminna Orkiestra Dęta.