Świetlica wiejska w Mijakowie to jedno, wyznaczone pomieszczenie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Miejsce częstych spotkań towarzyskich tamtejszej młodzieży lubiącej spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny.