„Gulczewo w subregionie płockim”

Czwarta publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2020 r.

autorzy: Jan Ryszard Kalinowski, Grzegorz Chabowski

Publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych lokalną historią. Zakresem czasowym obejmuje okres od średniowiecza po współczesności i dotyczy powiązanych ze sobą miejscowości: Gulczewa, Imielnicy, Borowiczek i Mirosławia. Zdecydowana część książki poparta jest historycznymi materiałami źródłowymi. Charakter opracowania jest zbliżony do publicystyki społecznej.

Na zdjęciu publikacja „Gulczewo w subregionie płockim”

„Bajki znad Słupianki”

Trzecia publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2019 r.

autorzy bajek: Marcin Zawadka, Bożena Wernik, Edyta Sobolewska, Ilona Konefał-Elgebaly, Jolanta Herc, Agnieszka Domińska, Eliza Pomianowska, Renata Adamkiewicz, Eliza Rokicka, Daria Ołdakowska, Kinga Kusińska, Aldona Owczarek

Książka jest zbiorem opowiadań adresowanych do naszych najmłodszych mieszkańców. Bajki niezmiennie uczą nas, bawią i rozwijają wyobraźnię kolejnych pokoleń młodych Czytelników. Do powstania tej publikacji przyczynili się mieszkańcy gminy Słupno wraz z dziećmi ze szkół, przedszkola i żłobka. Dziękujemy wszystkim autorom za chęć tworzenia oraz ilustratorom – cudownym dzieciom, za barwne, sympatyczne obrazki, które mam nadzieję, zachwycą zarówno dzieci, jak i rodziców.

Marcin Zawadka

Na zdjęciu publikacja „Bajki znad Słupianki”

„Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”

Druga publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2018 r.

autorzy: Piotr Drzewicki, Michał Korwin Szymanowski, Teresa Siwanowicz, Marek Siwanowicz, Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś, Iza Więcek

Publikowane w zbiorze artykuły na temat cmentarzy naszej gminy miały na celu przedstawienie historii miejsc pochówku z terenu gminy oraz udokumentowanie obecnego stanu zachowania grobów z przed 1945 roku, zarówno tych katolickich jak i należących do innych religii. Publikacja jest efektem pracy członków Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno w latach 2017 – 2018.

Michał Korwin-Szymanowski

Na zdjęciu publikacja „Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”

„Krzyże i kapliczki przydrożne ślady historii Gminy Słupno”

Pierwsza publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2017 r.

autorzy: Piotr Drzewicki, Michał Korwin Szymanowski, Teresa Siwanowicz, Marek Siwanowicz, Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś, Iza Więcek

Publikacja jest efektem pracy członków Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno w roku 2016. Publikowane w zbiorze artykuły, przygotowane przez członków Klubu, były pierwotnie prezentowane w trakcie cyklicznie odbywających się spotkań w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie. Teksty znajdujące się w zbiorze były pisane przez osoby związane z naszą gminą, dla jej mieszkańców, stąd często ich forma jest bardziej osobista niż naukowa.

Michał Korwin-Szymanowski

Na zdjęciu publikacja „Krzyże i kapliczki przydrożne ślady historii Gminy Słupno”

„Promenada czasu”

Publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2021 r.

autorzy: Anna Włochowska

W mojej jesieni życia w prosty sposób chcę podzielić się spostrzeżeniami. Pragnę przypomnieć o drugim człowieku. Iść po piaszczystych drogach, by odnaleźć dawne ślady stóp. Spacerować ścieżką na ukos przez pola. Posłuchać śpiewu ptaków. Zatrzymać czas. Dopełnić braki. Dzielić się tym, co nie zawsze widoczne. Chcę pocieszać czyjeś wygasające myśli. Rozdawać światło nadziei w nieustającej pandemii. Myślę, że treść zawarta w książce zachęci czytelników do własnych refleksji nad uciekającym życiem.

Anna Włochowska

Na zdjęciu publikacja „Promenada czasu”

„Przygody Kapitana Krzysia”

Publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2022 r.

autorzy: Anna Włochowska

Zabawa z dziećmi i obserwacje przyrody odkrywają mnóstwo tajemnic. W prosty sposób pragnę przypomnieć śmieszne zabawy, piękno na łąkach, obserwacje ptaków i zwierząt.

Myślę, że wiersze trafią do małych artystów. Książka dedykowana jest przedszkolakom oraz starszym dzieciom.

Anna Włochowska

Na zdjęciu publikacja „Przygody Kapitana Krzysia”