Zakończenie projektu „GLINOMANIAKI”

Wpis opublikowano:

24 listopada 2021 dobiegł końca projekt „Glinomaniaki” dofinansowany przez Fundację BGK w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących teren Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno – wychowawczym. Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, wpływających na: interakcje między dziećmi, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność oraz rozwój zdolności manualnych. Dofinansowanie zostało pozyskane już w 2019 roku. Niestety ze względu na panującą sytuację w kraju związana z COVID-19 dopiero teraz mogliśmy zrealizować swoje zaplanowane cele. Od września w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie w ramach tego działania odbywały się spotkania dla grupy 25 dzieci w wieku 3-9 lat. Przyznane dofinansowanie zostało przeznaczone na przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz zakup wyposażenia pracowni ceramicznej. Mimo, że projekt dobiegł końca współpraca z naszymi „Glinomaniakami” nie kończy się. Z głowami pełnymi nowych pomysłów dzieci będą nadal uczęszczać na zabawy z gliną.

Na zdjęciu uczestnicy projektu