Wyniki projektu „Qulturalne inicjatywy w gminie Słupno”

Wpis opublikowano:

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie brał udział w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Edycja 2024.

Do 14 czerwca 2024 r. mieszkańcy gminy Słupno, wszystkie grupy formalne  mieli możliwość składania formularzy na własny projekt kulturalny „Qulturalne inicjatywy w gminie Słupno”. Do tego dnia wpłynęło 7 formularzy wniosku o dofinansowaniu. W dniu 17 czerwca 2024 r. Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca komisji – Pani Pola Rożek – animator NCK,

oraz

Pani Monika Mańkowska – Prezes Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury,

Pan Andrzej Pietrzak – Radny Gminy Słupno,

Pan Grzegorz Gomułka – Prezes Stowarzyszenia „Greens Słupno”,

Pani Bożena Wernik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie,

Pani Magdalena Kubacka – Kierownik Biura ds. Promocji i Komunikacji Urzędu Gminy Słupno,

wyłoniła 5 najlepiej ocenionych wniosków.

Pierwszym wyłonionym projektem, który otrzymał największą liczbę punktów (100pkt.) był projekt „Echa z notatek łomzycko – płockich Wawrzyńca Sikory – cykl spotkań historycznych dla mieszkańców”. Drugim projektem z liczbą punktów 95 był „Ocalić od zapomnienia”. Trzecim z kolei i liczbą 83 punktów był „Ziołowy spacer”, czwarty z liczbą 78 punktów był „Czerwone korale” oraz ostatni z zakwalifikowanych z liczba punktów 59 był „Eko tradycja”.

Na wszystkie te projekty Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie będzie składał wniosek o dofinansowanie drugiego etapu Inicjatywy Lokalne do Narodowego Centrum Kultury.