Wyniki konkursu „Wiosenna gmina Słupno”

Wpis opublikowano:

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 1 marca 2021 r. ogłosił konkurs plastyczny „Wiosenna Gmina Słupno”, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat z terenu gminy Słupno. Celem konkursu było wprowadzenie młodych mieszkańców gminy w świat wartości estetycznych poprzez rozbudzenie lokalnego patriotyzmu, a także wzmożenie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni plastycznej. Celem konkursu było również promowanie gminy, jako swojego miejsca do życia, nauki i pracy. Wszystkie nadesłane pace wykonane były zgodnie z Regulaminem konkursu (obowiązywał format A4, technika dowolna). Wśród nadesłanych prac znalazły się rysunki wykonane pastelami, kredkami, nie zabrakło również prac z wykorzystaniem wycinanek, a nawet włóczki. W połowie kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie zebrała się Komisja Konkursowa, aby wspólnie wybrać najpiękniejsze prace. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyróżniła prace: Julii Kusiak, Izy Czupryńskiej, Amelii Stefańskiej oraz Oliwii Pietrzak. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Praca konkursowa Amelii Stefańskiej.
Praca konkursowa Izy Czupryńskiej.
Praca konkursowa Oliwii Pietrzak.
Praca konkursowa Julii Kusiak.