„Wieczornica Patriotyczna”

Wpis opublikowano:

„ABY CZŁOWIEK WIEDZIAŁ DOKĄD IDZIE, MUSI WIEDZIEĆ SKĄD PRZYCHODZI. NARÓD BEZ HISTORII BŁĄDZI, JAK CZŁOWIEK BEZ PAMIĘCI”

10 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno odbyła się „Wieczornica Patriotyczna”. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Słupno upamiętnili tego wieczoru święto odzyskania Niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli Agnieszka Ruclak – zastępca Wójta, Małgorzata Sawicka- Przewodnicząca Rady Gminy, Paweł Baranowski-Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz radni: Janusz Szenk, Piotr Węgliński, Andrzej Pietrzak i Jarosław Śliwiński. Doniosłe wiersze i znane teksty odczytali harcerze z 64 Drużyny Harcerskiej „Solaris” oraz 21 Próbnej Drużyny Harcerskiej „TerraSky”. Pieśni patriotyczne zagrali i zaśpiewali wychowankowie GOK Słupno: Anna Stańczak, Alicja Richert i Tobiasz Chrapkowski, a akompaniował im instruktor Mateusz Szulborski. Całą uroczystość uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej. Patriotyczny nastrój stworzyli sami mieszkańcy, którzy wspólnie śpiewali pieśni żołnierskie.Dziękujemy za przybycie i wspólne upamiętnienie tego jakże ważnego dla Polaków Święta.

Na zdjęciu uczestnicy Wieczornicy Patriotycznej.