REAKTYWACJA !!!

Wpis opublikowano:

Zapraszamy do zgłaszania się. Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie reaktywuje ZESPÓŁ QLTURALNI.

Plakat