Podsumowanie 31. Finału WOŚP w Gminie Słupno

Wpis opublikowano:

Gmina Słupno, jak w ubiegłych latach zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Za każdym razem jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju atmosfera. Tegoroczny Finał również był wyjątkowy,  pełen  pozytywnej energii i dobrej zabawy.

Sztab WOŚP Słupno mający swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie i w tym roku skupił w swoich działaniach wielu ludzi dobrego serca.

Sztab # 5716 WOŚP Słupno bardzo dziękuje za pomoc i wsparcie naszych działań wszystkim, którzy przyczynili się do tego bezkonkurencyjnego sukcesu Gminy Słupno. Dziękujemy organizacjom partnerującym wydarzenia tj.: Urzędowi Gminy Słupno, Samorządowemu Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie, Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu, Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie, Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, Gminnemu Żłobkowi w Słupnie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie, Centrum Usług Społecznych w Słupnie, WTZ Mirosław oraz Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Słupnie. Dziękujemy druhom strażakom z gminnych jednostek OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim  zaprzyjaźnionym firmom, które zagrały razem z nami. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom przedmiotów i voucherów na usługi, które zostały przeznaczone na aukcje. Dziękujemy osobom biorącym udział w ponad 260 aukcjach Allegro, to dzięki Wam udało się zebrać z licytacji kwotę ponad 62 000 zł. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem osób uczestniczących w tegorocznej odsłonie „Balu Przedsiębiorców”, Państwa szczodrość i wielkie serca zasiliły zbiórkę o ponad 29 000 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim dzielnym Wolontariuszom, ich opiekunom i rodzicom za wytrwałość i zaangażowanie, które zaowocowało zebraną kwotą ponad 30 000 zł. Ciepłe słowa kierujemy do uczestników hardkorowej kąpieli w wodach Zalewu Wiślanego podczas „Morsowania na Flisie”. Swoje podziękowania przekazujemy również  wszystkim sympatykom wpłacającym  na konto gminnej eSkarbonki, którą zasililiście Państwo  na kwotę ponad 11 000 zł.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadki, który oprócz przekazanych fantów wspierał każde nasze działanie, pomagał w realizacji i zarażał pozytywną energią.

Dziękujemy wszystkim pozostałym, niewymienionym, a bez których nie udałoby się zorganizować wydarzeń towarzyszących i osiągnąć tego spektakularnego wyniku ponad 140 500 zł., co dało Gminie Słupno pierwsze miejsce w Powiecie Płockim.

Niech ten 31. Finał będzie dla Nas wszystkich wyzwaniem , aby grać do końca świata i jeden dzień dłużej.

Brawo MY!!!

Rozgrzewka podczas „Morsowania na Flisie”