Płatności za półkolonie „Kuźnia Talentów”

Wpis opublikowano:

Szanowni Państwo, przypominamy iż płatności za półkolonie „Kuźnia Talentów” należy dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu, na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie

nr konta 79 9011 0005 0002 3823 2000 0040