Depresja – widzę, rozumiem, pomagam

Wpis opublikowano:

Przyjazna profilaktyka.

Rzeczywistość w jakiej żyjemy od blisko roku bardzo zmieniła realia naszego życia codziennego
i pracy. Pandemia, izolacja i konieczność edukacji zdalnej wywiera bardzo  duży wpływ na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak też nauczycieli, wychowawców i rodziców. Poza problemami w zakresie zachowań ryzykownych młodych ludzi, z którymi dotąd próbowaliśmy sobie radzić, pojawiły się nowe.
Dotychczasowe programy profilaktyczne, rekomendowane do realizacji w środowisku dzieci
i młodzieży niejednokrotnie napotykają bariery organizacyjne w realizacji lub też okazuje się,
że poruszane w nich treści nie obejmują nowych problemów i wyzwań, jakie pojawiły się w wyniku pandemii Covid-19.