Taniec nowoczesny dla dzieci, które ukończyły 4 lata.

Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie.