Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Zabawy z językiem angielskim są skierowane do dzieci w wieku od ukończenia 4 r.ż. do 6 lat.

Język angielski dla dzieci szkolnych

Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Słupnie:

– dzieci w wieku 7 – 8 lat

– dzieci w wieku 9 -11 lat

Język angielski dla dorosłych

Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Słupnie:

Grupa początkująca

Grupa średniozaawansowana

Grupa zaawansowana